Kasteel Amerongen

Teksten zijn tijdelijk uit Wikipedia. Worden binnenkort bewerkt.

Het huidige Kasteel dateert uit 1680 en werd bewoond door families van diplomaten en militairen die een prominente rol speelden in de (inter)nationale politiek. Het Kasteel is nu ingericht als kleinschalig museum.

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog, vanaf 11 november 1918, verleende Bentinck op verzoek van de toenmalige Commissaris van de Koningin, jonkheer Schelto van Citters, onderdak aan de Duitse Keizer Wilhelm II op Kasteel Amerongen.

Hij bleef anderhalf jaar op Kasteel Amerongen en ondertekende hier zijn akte van abdicatie. In mei 1920 verhuisde hij naar het nabijgelegen Huis Doorn.

De met de ex-keizer naar Nederland meegereisde adjudant Sigurd von Ilsemann leerde tijdens het verblijf op kasteel Amerongen de dochter van de graaf kennen en trouwde met haar in 1920. Na het overlijden van Wilhelm II in 1941 betrok hij met zijn vrouw het kasteel.

Godard van Aldenburg Bentinck stierf in 1940 en liet Kasteel Amerongen en de tuinen na aan zijn kinderen.

Zijn erfgenamen bezaten het tot 1976 als onverdeelde boedel en verkochten in 1977 het kasteel, interieur en de tuinen aan de Stichting Utrechtse Kastelen die het op 6 maart 1982 overdroeg aan de Stichting Kasteel Amerongen.